Ciekawość – pierwszy stopień do nieba. Curiosity fed the cat.


Zastanawialiście się czasami nad tym powiedzeniem, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła? Bo ja wiem na pewno, że czasami jest odwrotnie i ciekawość to pierwszy stopień do nieba. Mam nawet niezbity dowód na obalenie tego przysłowia i nie omieszkam go tu przedstawić.

Have you ever wondered about the saying “Curiosity killed the cat”? Because I know for sure that sometimes it’s the other way round and curiosity can feed the cat. I even have the ultimate proof and I’m going to provide it here.

To właśnie to zwykłe drzewo wzbudziło moją ciekawość./This exact ordinary tree captured my attention.

Otóż jak byliśmy w Chorwacji, to wzięłam dziewczynki i poszłyśmy na piechotę na plażę a po drodze zobaczyłyśmy drzewo, na którym rosły dziwne, duże pestki. Drzewo samo w sobie nie było zbyt ciekawe, było że tak to nazwę skąpo ulistnione no i do tego te pestki jakby z brzoskwini. Pomyślałam, że może to drzewo właśnie brzoskwiniowe, ale coś mi tu nie pasowało. Obejrzałyśmy je z bliska i przyszło mi do głowy, że one wyglądają jak te migdały w łupinkach ze zdjęć na opakowaniu migdałów. Rozłupałam jedną “pestkę” kamieniem (co 10-o letnia Basia skomentowała – jak bezdomni 🙂 ale mniejsza z tym) i zobaczyłam, że w środku jest coś co rzeczywiście przypomina migdała. Ugryzłam i … ta da! Był to migdał.

Well, when we were in Croatia I took the girls and we went on foot to the nearest beach and I saw a tree with strange-looking, big seeds growing on it on the way. The very tree as such was nothing out of the ordinary – its leaves were sparse with those “peach seeeds” hanging from branches. I thought maybe it was a peach tree but something seemed wrong.  We took a closer look and it occurred to me that they looked like almonds in shells from pictures on almonds packages. I cracked it with a stone (which ten year-old Basia commented: like homeless people 🙂 but nevermind) and I saw that inside there was something resebling almond nut. I took a bite and… ta-da! It was an almond.

To właśnie ta pestka. This is the seed.

Ciekawość doprowadziła mnie do nieba. Zebrałyśmy więc więcej, żeby zanieść chłopakom. I tu uwaga z tą ciekawością, bo teraz dla odmiany potwierdzę tezę – rzeczywiście czasami ciekawość prowadzi do piekła.

Curiosity fed the cat. We took more almonds to fetch them to boys. And now a word of caution concerning curiosity, because now I’ll provide proof to the contrary – that sometimes curiosity indeed kills the cat.

A tu drugie drzewo migdałowe (były na każdym kroku)./And yet another almond tree (they were everywhere).

Robert idąc za moim przykładem zerwał coś z innego drzewa i mówi:”o to wygląda jak orzech nerkowca” ugryzł… a potem pluł przez pół godziny, bo ewidentnie nie był to nerkowiec.

Robert followed my example, picked something from another tree and said: “oh this looks like a cashew” he took a bite… and then he was spatting for half an hour, because obviously it wasn’t a cashew.

Jaki z tego morał?
1) Czasami ciekawość to pierwszy stopień do nieba, ale
2) Czasami do piekła –  wchodzisz w to na własne ryzyko
3) Warto chodzić na piechotę bo można znaleźć jedzenie (które czasem okazuje się jadalne)

So the moral of the story is:
1) Curiosity can feed the cat, but
2) Curiosity can also kill the cat –  you go there at your peril
3) It’s wise to walk on foot, because you can find some food (which sometimes turns out edible)

A tu inne jedzenie, które zbierałam po drodze, moje ulubione – figa./And here another type of food that I picked on the way, my favorite – a fig.

 

A takie jedzenie znajdowaliśmy w naszej ulubionej restauracji./ And this type of food we found in our favorite restaurant.

A jak to jest z Twoją ciekawością? Próbujesz podejrzanych rzeczy w obcych krajach? 🙂

And what about your curiosity? Do you try suspicious things in foreign countries? 🙂

 

 

Bądź na bieżąco z nowymi postami!

3 odpowiedzi do “Ciekawość – pierwszy stopień do nieba. Curiosity fed the cat.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *